Ardışık sayılar online hesaplama aracı ile ardışık tam küp sayıların toplamı hesapla. Ardışık sayılar matematik formülleri ile hesap yapmak, yapılan hesapları kontrol etmek, ardışık tam küp sayıların toplamı formülü nedir ve nasıl hesaplanır konusunda yardımcı olmak amacı ile hazırladığımız hesaplama aracının faydalı olacağını umuyoruz.

Ardışık Küp Sayılar Toplamı Formülü

Matematik işlemlerinde kullanılan formüllerden ardışık küp sayılar toplamı formülü aşağıda ki gibidir. Bu sayfada verilen bu formül ile yapacağınız işlemleri yukarıda kodlanmış hesaplama aracı ile kontrol edebilirsiniz.

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + … + n^3 =[ \frac{n(n+1)}{2} ]^2 $$

Ardışık tam küp sayılar toplamı formülü

Çözümlü Soru

Soru : \((1)\) sayısından \((5)\) sayısına kadar sıralanmış ardışık küp sayıların toplamını bulunuz.
Cözümü : Önce soruda istenen diziyi yazalım.
$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 = ? $$ İşlemde uygulanacak formülüdeki \((n)\) sayısı \((5)\) dir. n=5 ise,

$$ = [\frac{5(5+1)}{2}]^2 = [\frac{30}{2}]^2 = 15^2 = 225$$

Ardışık Tam Küp Sayıların Toplamı

Yorumsuz.