Ardışık sayıların toplamı formülü, 1’den n’ye kadar olan sayıların toplamı, ardışık sayılar formülü = 1 + 2 + 3 + 4 +….+ n = n.(n + 1) / 2

1 ‘den başlayıp n sayısına kadar olan sayıların toplamı. (ençarpıenartıbirbölüiki)

Ardışık sayı nedir? Belli bir kurala göre bir birini takip eden sayı gruplarına ardışık sayılar denir.
Ardışık doğal sayılar; \(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,…\)
\(22, 24, 26 ve 28\) ardışık çift sayılar.

Ardışık Sayılar Formülü

Ardışık sayıların toplamı formülü 1’den n’ye kadar olan sayıların toplamı formülü. Soru, birden başlıyor ve birer birer artarak “n” sayısına kadar gidiyorsa kullanılacak formül.

\(n\) bir tam sayı olmak üzere, ardışık dört tam sayı sırasıyla;
\(n, n + 1, n + 2, n + 3\)

\(n\): Bir tam sayı.

\(1 + 2 + 3 + 4 + … + n = n * (n + 1) / 2\)

 

 

Ardışık Sayılar formülü

Örnek Soru ve Çözümü :

\(1 + 2 + 3 + 4 + …+ 99 + 100 = ?\) sayılarının toplamı kaçtır.

Çözümü :

Dikkat edilmesi durum sayılar \(1\) ‘er artmış. Son sayı yani \(n\) sayısı ise \(100\)

\(n\) sayısını formülümüzdeki yerine koyduğumuzda.

\(100 * ( 100 + 1 ) / 2 = 5050\) sonucuna ulaşırız.

Not : İki ardışık sayının toplamı daima tektir. Bütün çift sayıların toplamı daima çifttir. Sayfamızda yer alan ardışık sayılar toplama hesap makinesi kullanarak yaptığımız işlemlerin sonuçlarının doğrulunğunu kontrol edebilirsiniz.

Yorumsuz.