Matematik dersi için karmaşık sayılar, formüller, hesaplar ile pek çok öğrenci için matematik dersinin en en zor konusu olarak değerlendirebileceğimiz bir konuyu anlamad ve anlatmada yardımcı online birim çember modülünü hazırladık. Bu online hesaplama aracı ile otomatik çalışan trigonometri çemberi üzerinde radyan, açı dereceleri, Sinüs (sin), Kosinüs (cos), Radyan (rad) π formülleri otometik olarak çalışmakta.

 

Online Trigonometri Birim Çemberi Hakkında

Bu online tirgonometri birim çember hesaplama mikinesi matematik trigonometri konu anlatımı için anlama ve anlatmada yardımcı olabilmek için hazırlandı. Dersin uzmanı olmadığımız için bilgisayar javascript uygulamaları ile trigonometrik formülerin uygulaması bir araya getirilerek hazırladık. Matematik dersleri, trigonometri konu anlatımı için kullanılabilecek bu online trigonometri birim çember uygulaması eksikleri konusunda iletişime geçmeniz durumunda konu dahada geliştirilecektir.

Trigonometri Birim Çemberi Özellikleri

Yukarıda yayınlanan online trigonometri birim çemberi özellikleri.

  • Trigonometri birim çember üzerinde radyan, açı dereceleri, Sinüs (sin), Kosinüs (cos) trigonometri formülleri seçimi.
  • Trigonometri açı değerleri bulma. 0° – 360° açı kırmızı renk ile gösteriliyor.
  • Hareketli, kontrol edilebilir derece seçeneği, açı hesaplama.
  • Radyan derece sinüs kosinüs ölçüleri göstergesi
  • x çizgisi kosinüs yeşil renk ile gösterilir.
  • y çizgisi üzerinde sinüs mavi renk ve kesik çizgi ile gösterilir.
  • Radyan, sinüs ve kosinüs trigonometri formülleri, trigonometri birim çember üzerinde konumları ile görünür.
  • Radyan derece dönüşümü.
  • Trigonometri tablosu değerlerini yani trigonometri cetveli ölçülerini birim çember üzerinde görebilirsiniz.

trigonometri birim çember

Trigonometri nedir? ve tanımlar

Üçgen açıları ve kenar uzunlukları arasındaki bağıntıları hesaplayan matematik dalıdır.

Trigonometrik fonksiyonlar

6 tane temel trigonometrik fonksiyonu vardır. Bunlar; Sinüs, Kosinüs, Tanjant, Kotanjant, Sekant, Kosekant

Trigonometrik İşlevler Kısa Tanımları

Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın;

Sinüs (sin)
y çizgisine göre koordinatı.

Kosinüs (cos)
x çizgisine göre koordinatı.

Tanjant (tan)
y eksenine paralel çizilen doğruya tanjant ekseni denir.

Kotanjant (cot)
x eksenine paralel çizilen doğruya tanjant ekseni denir.

Sekant (sec)
Trigonometrik kosinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersi olarak tanımlanır.

Kosekant (csc)
Trigonometrik Sinüs fonksiyonunun tersi olarak da tanımlanabilir.

Derece
Çemberin 360’da birine karşılık gelen açı. (Grad, derece gibi bir açı ölçü birimidir.)

Radyan (rad) π
Derecesi ≈ 57.295°

Kısaca,açı ölçme birimidir

Üçgen
Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimidir.

Çember
Sabit bir noktaya eşit uzaklıkta çizilen yuvarlak.

Daire
Çemberin içinde kalan alan.

Çember merkezi (m) : Sabit nokta çemberin merkezi.
Yarı Çap (r) : Merkeze eşit uzaklıkların her birine yarıçap.
Çap (R) : Yarıçapın iki katı uzunluğuna çap.
Birim çember
Yarıçapı bir birim olan çembere birim çember denir.

Çember ve daire arasındaki fark?
Çember yuvarlak çizgi, daire ise içi. Çemberin kalınlığı yoktur.

 

Yukarıda yer alan trigonometri ve gemoteri tanımları, matematik tanımları olmayıp, konuyu anlamaya yardımcı kısa ifadelerdir. Her bir tanımın çok geniş matematiksel hesaplama ve formülleri ayrı ayrı matematik bilimi ve trigonometri hesabı konusudur.

Kaynak : https://math.ncc.metu.edu.tr/

Trigonometri Formülleri indir
Trigonometri Birim Çember Radyan Derece Sinüs Kosinüs

Yorumsuz.