6 – 24 ay arası kız bebeklerde persentil hesaplama. Online persentil hesaplama 6 aylık ve 2 yaş arası bebek – çocuk için oluşturulmuş persentil tablosu, persentil eğrisi üzerinde bebeğinizin kilo gelişimi nasıl durumda olduğunu inceleyebilirsiniz. Kilo persentil hesaplama aracımızda DSÖ – Dünya Sağlık Örgütü çocuk gelişimi progarımınca oluşturulan standartlar ile kız çocuk, kız bebek persentil değerleri kullanılmıştır. Bebek gelişiminde boy kilo ölçülerinin dikkatle takip edilmesi bebeğinizin gelişiminin normal değerlerde olup olmadığını bu persentil eğrisi tabloları ile değerlendirerek hesaplayabilirsiniz.

Persentil Hesaplama Kız Bebek için 06 aylık – 2 yaş aralığı persentil eğrisi.

6 Ay – 2 Yaş Arası Bebek Kilo Persentil Değerleri

%3 – (3rd) ve altı kilo gelişimi çok çok kötüdür mutlaka araştırılmalı.

%15 – % 50 (15th – 50th) arası kilo gelişimi normal kabul edilir.

%50 – %85 – (50th – 85th) arası kilo gelişimi normal kabul edilir.

%97 (97th) ve üstü kilosu fazlaladır mutlaka araştırılmalıdır.

Kız Bebek Persentil Hesaplama

Persentil : Aynı yaşta bulunan 100 bebek içerisinde, bebeğinizin bulunacağı sıralamayı, bir nevi yüzdelik dilim kabuledebilirsiniz. Persentil hesaplamasında, kilo persentili 15th olan bir kız bebeği, 100 bebeğin içirisinde 15 nci sırada kabul edilir. Uzmanlar tarafından bu kilo normal kabul edilmektedir.

Persentil Hesaplama Kız Bebek Kilo Persentili 6 Ay 2 Yaş