Online persentil hesaplama modüllerimizden 6 aylıkdan başlayarak 24 aylık bebek – çocuk için oluşturulmuş persentil tablosu eğrisi üzerinde bebeğinizin kilo gelişimi nasıl olduğunu inceleyebilirsiniz. Kilo persentil hesaplama aracımızda DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) çocuk gelişimi progarımınca belirlenen standartlar ile erkek çocuk erkek bebek persentil değerleri kullanılmıştır. Bebek gelişiminde boy kilo ölçülerinin dikkatle takip edilmesi bebeğinizin gelişiminin normal değerlerde olup olmadığını bu persentil eğrisi tabloları ile değerlendirerek hesaplayabilirsiniz.

Persentil Hesaplama Erkek Bebek Erkek Çocuk için 06-2 yaş aralığı.

6 Ay – 2 Yaş Arası Erkek Bebek Kilo Persentil Değerleri

%3 – (3rd) ve altı kilo gelişimi çok çok kötüdür mutlaka araştırılmalı.

%15 – % 50 (15th – 50th) arası kilo gelişimi normal kabul edilir.

%50th – %85 – (50th – 85th) arası kilo gelişimi normal kabul edilir.

%97 (97th) ve üstü kilosu fazlaladır mutlaka araştırılmalıdır.

Bebek çocuk kilo persentil hesaplama

Persentil : Aynı yaşta bulunan 100 bebek veya çocuk içerisinde, bebeğinizin bulunacağı sıralama, bir nevi yüzdelik dilim kabuledebilirsiniz. Persentil hesaplamasında, boy persentili 70th olan bir erkek bebek 100 erkek bebeğin içirisinde 70 nci sırada kabul edilir. Uzmanlar tarafından bu kilo normal kabul edilmektedir.

Persentil Hesaplama Erkek Bebek Kilo Persentili 6 Ay 2 Yaş