gt tuşu kullanımı

GT : Grand Total
GT : Büyük Toplam
Hesap makinesinde GT tuşuna basıldığında hafızadaki büyük toplamı verir.

GT tuşu kullanımı

Aşağıda ki örneklerde olduğu gibi birinci işlem ile ikinci işlemin toplamını verir.

Örnek Hesaplama 1:
gt tuşu kullanımı

Örnek Hesaplama 2:
ON/AC = 0
2 ÷ 4 = 0.5
2 X 3 = 6
GT = 6.5

Örnek Hesaplama 3:
ON/AC = 0
2 X 3 = 6
100 – 15 % = 85
GT = 91

Hesap Makinesi Kullanma Kılavuzu GT tusu kullanımı
Hesap Makinesi GT tusu nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?
Hesap makinesi Nasıl Kullanılır?

Hesap Makinesi Kullanımı GT Tuşu