Sayı sistemleri dönüştürme uygulaması ile onluk sayı sisteminden ikilik sayı sistemine, ikilik sayı sisteminedn onluk sayı sistemine dönüştürme yapabileceğiniz modül. Binary sayı sistemi Desimal sayı sistemi çevirme modülü.

Günümüzde kullandığımız onluk sayı sistemi kimler tarafından geliştirildi.
Günümüzde kullandığımız onluk sayı sistemi Hint-Arap sayı sistemi denilmektedir. Bunun nedeni ondalık basamaklı sayı sisteminin de kullanılan rakamların Hint’lilerden Müslüman araplara oradan İslam dininin yaygınlaşmasına paralel olarak önce Kuzey Afrika’ya ardından Endülüs üzerinden Avrupa’ya ulaşmasıdır. Kendisi Becaiye’de (Cezayir) yetişmiş olan ünlü matematikçi Fibonacci, 1202 de yayınladığı Liber Abaci adlı eserinde bu sistemi Avrupa’ya tanıtmıştır. İslam âlimi Harezmi’nin eserlerinde sıfır ve birden dokuz’a kadar olan ayrı rakamların aritmetik işlemlerde kullanılmaya başlanması ile Batıda matematikte hızlı gelişmeler olmuştur.

Günümüz matematiğinde kullanılan rakamlar, sayılar ve sayı sistemi, şimdi kullandığımız onluk sayı sistemi ve ikili sayı sistemi dönüştürme, çevirme işlemleri yapabileceğiniz uygulama ile ikilik sayı sistemi nedir konusunda da pratik bilgi sahibi olabilirsiniz.

Binary sayı sistemi : İkilik sayı sistemi.
Desimal sayı sistemi : (decimal) Onluk Sayı Sistemi. ( Arap sayı sistemi )